De werking van het “NO-PANIC”system is eenvoudig.

  • Bestaande deur en sluitingsmechanisme blijven gehandhaafd
  • Sponningen blijven behouden
  • Geluidsdichtheid blijft gelijk
  • Behoud van deurdranger
  • Zowel naar binnen als naar buiten draaiend
  • Na nood- en onnodig gebruik makkelijk te herstellen
  • Aanzicht en symmetrie van de deur blijft hetzelfde

Het is aan te bevelen het “NO-PANIC©” system te laten plaatsen door een Aannemer- Timmerbedijf.

Er zal weinig aan de bestaande deur veranderen.
Aan de boven- en zijkant van de deur worden enkele centimeters afgezaagd. Daarvoor in de plaats wordt het “NO-PANIC©” system bevestigd. Hierdoor blijft de deur in de gangbare staat functioneren als voorheen. In paniek echter zal door enige druk op de binnenkant de deur naar buiten opengaan en is de vluchtweg vrij!

Een afzonderlijke vluchtdeur kan geblokkeerd worden door tafels e.d. (binnenkant) of fietsen (buitenkant).
Bij een hoofdingang zal dit normaal gesproken nooit gebeuren.
De meeste mensen zullen in een panieksituatie richting hoofdingang rennen.

Door een voordeur (hoofdingang) aan te passen met het “NO-PANIC©” system zal de vluchtroute dus niet geblokkeerd zijn en de mensen kunnen vluchten in de richting van binnenkomst doordat de deur naar buiten zal opengaan. 

De inbraak werendheid zal door het “NO-PANIC©” system niet veranderen. Er veranderd immers niets aan sloten of scharnieren. Het zal wellicht moeilijker worden om een deur, voorzien van het “NO-PANIC©” system, open te breken. Doordat de lat aan de slotkant demontabel is zal, wanneer er bijv. een breekijzer tussen geplaatst wordt, deze wegspringen en kan er geen kracht meer worden gezet!